Werkwijze

 

Kennismakingsgesprek

Speltherapie begint met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt besproken waar u en uw kind tegenaan lopen en wat jullie willen veranderen. U als ouder bent ervaringsdeskundige als het over uw kind gaat. U maakt uw kind dagelijks mee en bent hierdoor voor mij een belangrijke bron van informatie. Samen zullen wij een heldere hulpvraag formuleren.

Spelobservaties

Er wordt gestart met drie spelobservaties. Het opbouwen van een vertrouwensband staat hierbij centraal. Er wordt bekeken of speltherapie past bij uw kind en wat de hulpvraag van uw kind is. Na de eerste drie spelsobservaties  vindt er weer een gesprek plaats over het vervolg van de speltherapie. In onderling overleg  stellen we een behandelplan op, waarin we de doelen van de speltherapie vastleggen.


Spelsessies
Het aantal therapiesessies voor het kind hangt af van verschillende factoren, zoals het karakter van het kind en de complexiteit van het probleem. Een spelsessie duurt een uur. Ik nodig uw kind wekelijks op een vaste dag en een vast tijdstip in de spelkamer uit.
Voor het therapeutisch proces is het belangrijk dat er sprake is van continuïteit en voorspelbaarheid.

Afsluiting
De duur van de therapie is afhankelijk van uw hulpvraag en kan variëren. In onderlinge overeenstemming bepalen we wanneer de therapie wordt afgerond. De speltherapie wordt met een eindgesprek afgesloten. In dit gesprek evalueren we het verloop van de speltherapie.

Oudergesprekken
Een oudergesprek vindt eens in de zes weken plaats en duurt een uur. Oudergesprekken vormen een  belangrijk onderdeel voor het slagen van de speltherapie van uw  kind. In de oudergesprekken wordt de voortgang van de therapie en de veranderingen die de ouders opmerken besproken en worden vragen beantwoord. We staan stil bij wat uw kind nodig heeft om zich thuis, op school en in de speltherapie optimaal te ontplooien en te ontwikkelen.

Contact met derden
Het kan tijdens het verloop van de speltherapie zinvol zijn een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind en/of een observatie te doen op school. Ook een gesprek met andere direct betrokkenen, zoals een verwijzend arts, kan van betekenis zijn.
Ik vraag hiertoe altijd uw schriftelijke toestemming.

 

 

gallery/naamloos (2)
gallery/naamloos (4)
gallery/imageszisy6syf
gallery/playmobil-199903_1280